Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
090.8348.628
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Hàn hóa nhiệt > Khuôn hàn hóa nhiệt > khuôn hàn hóa nhiệt giữa thanh thép và cáp đồng

khuôn hàn hóa nhiệt giữa thanh thép và cáp đồng

Khuôn hàn hóa nhiệt giữa thanh thép và cáp đồng được sử dụng nhiều để thi công phần tiếp địa - tiếp đất trong chống sét. khuôn hàn hóa Khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell CRE3P, Khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng và thép xoắn, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng và cây thép, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng và thép cây, khuôn hàn hóa nhiệt giữa thép cây và cáp đồng, khuôn hàn hóa nhiệt giữa thanh thép và và dây cáp đồng trần, CRE4P, CRE4P-C-16, CRE4P-C-25, CRE4P-C-35, CRE4P-C-50, CRE4P-C-70, CRE4P-C-95, CRE4P-C-120, CRE4P-C-150, CRE4P-C-185, CRE4P-D-240, CRE4P-D-300

khuôn hàn hóa nhiệt giữa thanh thép và cáp đồng

Khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell CRE3P, Khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng và thép xoắn, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng và cây thép, khuôn hàn hóa nhiệt giữa cáp đồng và thép cây, khuôn hàn hóa nhiệt giữa thép cây và cáp đồng, khuôn hàn hóa nhiệt giữa thanh thép và và dây cáp đồng trần, CRE4P, CRE4P-C-16, CRE4P-C-25, CRE4P-C-35, CRE4P-C-50, CRE4P-C-70, CRE4P-C-95, CRE4P-C-120, CRE4P-C-150, CRE4P-C-185, CRE4P-D-240, CRE4P-D-300

Downloads Tài liệu / Catalogue / Further Information:

Download

View