Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kinh doanh
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline:
098 161 1919
091 5596 535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo

Tấm tiếp địa thép mạ kẽm

Tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 2m rộng 1m dầy 10mm, tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 2m rộng 1m dầy 5mm,  tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 2m rộng 1m dầy 20mm,  tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 2m rộng 1m dầy 15mm,  tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 1.5m rộng 1m dầy 10mm,  tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 1.5m rộng 0.5m dầy 10mm

Tấm tiếp địa thép mạ kẽm

Tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 2m rộng 1m dầy 10mm, tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 2m rộng 1m dầy 5mm,  tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 2m rộng 1m dầy 20mm,  tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 2m rộng 1m dầy 15mm,  tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 1.5m rộng 1m dầy 10mm,  tấm tiếp địa thép mạ kẽm dài 1.5m rộng 0.5m dầy 10mm.

Chúng tôi nhận làm tấm tiếp địa với nhiều kích thước theo yêu cầu của khách hàng.