Hỗ trợ trực tuyến
My status
Hỗ trợ kỹ thuật
My status
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline:
0247.300.1818
098.161.1919
098.6219.626
091.5596.535
Email:
info@banhay.com
Quảng Cáo
Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Vật tư tiếp địa - Phụ kiện tiếp địa > Thép mạ kẽm > Thép mạ kẽm loại lớn

Thép mạ kẽm loại lớn

Thép tròn đặc mạ kẽm D20, thép tròn đặc mạ kẽm D22,  thép tròn đặc mạ kẽm D25,  thép tròn đặc mạ kẽm D30, thép tròn đặc mạ kẽm D34,  thép tròn đặc mạ kẽm D40,  thép tròn đặc mạ kẽm D42,  thép tròn đặc mạ kẽm D50, thép tròn đặc mạ kẽm D60,  thép tròn đặc mạ kẽm D100

Thép mạ kẽm loại lớn

Thép tròn đặc mạ kẽm D20, thép tròn đặc mạ kẽm D22,  thép tròn đặc mạ kẽm D25,  thép tròn đặc mạ kẽm D30, thép tròn đặc mạ kẽm D34,  thép tròn đặc mạ kẽm D40,  thép tròn đặc mạ kẽm D42,  thép tròn đặc mạ kẽm D50, thép tròn đặc mạ kẽm D60,  thép tròn đặc mạ kẽm D100, Thép tròn đặc mạ kẽm phi 20, thép tròn đặc mạ kẽm phi 22,  thép tròn đặc mạ kẽm phi 25,  thép tròn đặc mạ kẽm phi 30, thép tròn đặc mạ kẽm  phi 34,  thép tròn đặc mạ kẽm phi 40,  thép tròn đặc mạ kẽm  phi 42,  thép tròn đặc mạ kẽm phi 50, thép tròn đặc mạ kẽm phi 60,  thép tròn đặc mạ kẽm phi 100

 

Trang chủ